,

SEJA UO DU TRŽIČ

V ponedeljek, 23.04.2018 je bila v prostorih društva 6.redna seja UO DU Tržič. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 5.seje UO je predsednica društva, ki je vodila sejo, pojasnila finančna navodila za projekt Starejši za starejše (gradivo je bilo posredovano že pred sejo). Skozi razpravo se je pokazalo, da so deli navodil neživljenski in prej ovira za delo v projektu kot pa napredek. Sprejeti so bili sklepi, ki jih bo predsednica posredovala kot odgovor na navodila.

Naslednja točka je bila razprava glede na zakonodajo in nova navodila o varovanju osebnih podakov. Seznanili smo se z zlorabami, ki se dogajajo na tem področju in z določili, ki jih narekuje ZVOP 2.  Odbor je soglasno imenoval Miklavža Boleta za pooblaščenca pri DU Tržič za varovanje osebnih podatkov. Zagotovi se skladnost računalniške opreme za vodenje evidence članstva DU, kot tudi dopolni vsebine prijavnih obrazcev skladno z ZVOP.

Informacija o nesodelovanju z DESUS-om je odprla poglobljeno razpravo. Po razpravi je odbor sprejel sklep, da nobeni politični stranki ali listi, DU kot društvo civilne družbe, ne bo v nobeni obliki zagotavljalo podpore v predvolilnem času. Iz preteklih sklepov organov DU je jasno, da so bili programi nastopov in aktivnosti sprejeti in potrjeni z letnim planom.

Odbor se je seznanil z zdravstvenimi težavami referenta za šport pri DU g.Romška. V njegovi odsotnosti ga bo nadomeščal g.Teran.

V letošnjem letu bomo oddali prostore duštva v najem za potrebe referenduma in volitev. Sredstva pridobljena iz tega naslova bodo uporabljena za obeležitev 70. obletnice društva.

Projekt Sožitje organiziramo skupaj z ZŠAM 17.05.2018 ob 9,30 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič. Udeležba se najavi v društveni pisarni.

Trening varne vožnje v Ljubečni organiziramo 28.05.2018 ob 9,00 uri. Prijave se zbirajo v društveni pisarni.

 

,

GLASBENI VEČERI V TRŽIŠKEM MUZEJU

Tržiški muzej je ob podpori občine Tržič tudi letos pripravil že četrti cikel Glasbenih večerov. Ob tej priložnosti nudi članom DU Tržič 10°% popusta pri nakupu abonmajskih kart za Glasbene večere.

Prisrčno vabljeni na prvi Glasbeni bečer, ki bo v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja v petek, 20.04.2018 ob 20,00 uri. Z nami bodo odlični TEO COLLORI in MOMENTO CIGANO.

,

VABILO NA REVIJO PEVSKIH ZBOROV

PZDU Gorenjske in DU Kamnik vabita v soboto, 21.aprila 2018 ob 16,00 uri na revijo pevskih zborov GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO v telovadnici osnovne šole Toma Brejca Kamnik, Šutna 39. Revije se bo udeležil tudi naš mešani pevski zbor. Vstop je prost.

Prisrčno vabljeni.

,

OBVESTILO ČLANOM DU TRŽIČ

Kot predsednica DU Tržič obveščam člane društva, da načrtovani nastop mešanega pevskega zbora DU Tržič v četrtek 12.04.2018 v Kulturnem centru Tržič ni bil načrtovan ne odobren od ustreznih organov društva, niti iz moje strani. V primeru udeležbe mešanega pevskega zbora DU Tržič na tej prireditvi nepreklicno odstopam s funkcije predsednice DU Tržič.

Predsednica DU Tržič

Zvonka Pretnar

,

OBISK V IZOLI

V četrtek je bil v organizaciji PZDU Gorenjske organiziran obisk hotela DELFIN v Izoli. Po malo daljšem potovanju smo bili v hotelu lepo sprejeti. Po uvodni predstavitvi smo si vodeno (hotelski vrtnar) ogledali lepo urejen Kneipov vrt. Imeli smo kaj videti in hotelski gostje veliko izgubijo, če si v času svojega bivanja v hotelu tega ne ogledajo. Predstavljene so nam bile dejavnosti v hotelu in cenik za letos.  Opisali so nam svojo vizijo razvoja hotela in vseh dejavnosti, ki so blizu obiskovalcem hotela, ki je v lasti slovenskih upokojencev. Za letos imamo Gorenjci predvidena dva termina dopustovanj z organiziranim brezplačnim prevozov na obalo.

Prvi termin je od 29.06. do 06.07. 2018  in prijave za udeležbo tega dopustovanja že potekajo v društveni pisarni do 09.05.2018

Drugi termin pa je od 14.12. do 21.12.2018 

Več informacij se dobi v društveni pisarni v času uradnih ur v ponedeljkih in sredah. Vabimo vas, da izkoristite priložnost lepega ambienta in bivanja v hotelu DELFIN v letošnjem letu.

Komisija za izlete, pohode in prireditve