, ,

SREČANJE GORENJSKIH UPOKOJENCEV POHODNIKOV

DU Šenčur organizira meddruštveni pohod PZDU Gorenjske v petek, 01.06.2018 z pričetkom ob 9,00 uri iz parkirišča za gasilski domom pred pokopališčem. Zbor pohodnikov bo ob 08,30. Vodje pohodnikov naj bi na podlagi potrdila o plačani kotizaciji dobili vsa potrebna navodila in prevzeli pripravljeni material.

Hoje bo za pribljižno 2 do 3 ure. Večinoma ravninska pot je dolga okrog 12 km, z možnostjo krajše variante.

Kotizacija znaša 13€ na udeleženca. Prevoz je v lastni režiji.

Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost, skladno z 19.čl. pravilnika ŠRGK pri PZDU Gorenjske.

Dodatne informacije in prijave v pisarni DU Tržič v času uradnih ur.

, ,

OBVESTILO

Obveščamo vse člane DU, prijavljene za pohod na planino Voje, predviden za torek, 15.05.2018, da pohod ODPADE zaradi slabe vremenske napovedi.

Vodja pohoda:

Olga Rener

, ,

PLANINA VOJE

Organiziramo planinski pohod na 690 m visoko planino Voje. Peljali se bomo v Bohinjski kot. Avtobus nas bo odložil na izhodišču pohoda v Stari Fužini. Od tam bomo po markirani poti ob rečici Mostnici, z ogledom korit Mostnice (plačljivo 3€), nadaljevali hojo po ledeniški dolini Voje do planinske koče na Vojah.

Nezahtevne, lahke hoje je za cca 1 uro z višinsko razliko okoli 90 m.

V domu bo možno dobiti enolončnico (jota, ričet) po 5€ brez in 6€ z klobaso.

Oprema: lahka planinska, primerna vremenu, palice in obutev z dobrim podplatom.

Pohod vodi Olga Rener in spremlja Janko Meglič.

Pohod bo v torek 15.05.2018 z odhodom avtobusa ob 8,00 uri iz avtobusne postaje v Tržiču in pobiranjem po običajnih postajališčih. Ostale informacije in prijave z vplačilom v društveni pisarni.

Lep planinski pozdrav Olga.

 

,

SEJA UO DU TRŽIČ

V ponedeljek, 23.04.2018 je bila v prostorih društva 6.redna seja UO DU Tržič. Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika 5.seje UO je predsednica društva, ki je vodila sejo, pojasnila finančna navodila za projekt Starejši za starejše (gradivo je bilo posredovano že pred sejo). Skozi razpravo se je pokazalo, da so deli navodil neživljenski in prej ovira za delo v projektu kot pa napredek. Sprejeti so bili sklepi, ki jih bo predsednica posredovala kot odgovor na navodila.

Naslednja točka je bila razprava glede na zakonodajo in nova navodila o varovanju osebnih podakov. Seznanili smo se z zlorabami, ki se dogajajo na tem področju in z določili, ki jih narekuje ZVOP 2.  Odbor je soglasno imenoval Miklavža Boleta za pooblaščenca pri DU Tržič za varovanje osebnih podatkov. Zagotovi se skladnost računalniške opreme za vodenje evidence članstva DU, kot tudi dopolni vsebine prijavnih obrazcev skladno z ZVOP.

Informacija o nesodelovanju z DESUS-om je odprla poglobljeno razpravo. Po razpravi je odbor sprejel sklep, da nobeni politični stranki ali listi, DU kot društvo civilne družbe, ne bo v nobeni obliki zagotavljalo podpore v predvolilnem času. Iz preteklih sklepov organov DU je jasno, da so bili programi nastopov in aktivnosti sprejeti in potrjeni z letnim planom.

Odbor se je seznanil z zdravstvenimi težavami referenta za šport pri DU g.Romška. V njegovi odsotnosti ga bo nadomeščal g.Teran.

V letošnjem letu bomo oddali prostore duštva v najem za potrebe referenduma in volitev. Sredstva pridobljena iz tega naslova bodo uporabljena za obeležitev 70. obletnice društva.

Projekt Sožitje organiziramo skupaj z ZŠAM 17.05.2018 ob 9,30 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič. Udeležba se najavi v društveni pisarni.

Trening varne vožnje v Ljubečni organiziramo 28.05.2018 ob 9,00 uri. Prijave se zbirajo v društveni pisarni.