Kaj je dobro da veste !

Tudi na cestni infrastrukturi v Občini Tržič se uveljavljajo novosti, ki jih do nedavna nismo poznali ali pa ne dovolj in ne dosledno upoštevali. Da bi se pravilno odzvali na le te, vam v nadaljevanju  posredujemo nekaj nasvetov, ki jih velja upoštevati.

Souporaba voznega pasu (sharrow)

Uvaja se praviloma v naseljih, kjer ni prostora za kolesarske steze in to na odsekih, kjer so prometne obremenitve motornih vozil majhne. Vzpostavljeno je območje omejene hitrosti “cona 30”. S to rešitvijo se kolesarji enakopravno udeležujejo v prometu in se počutijo manj “ogrožene” s strani voznikov motornih vozil. Kolesarji pa z umikom iz hodnikov za pešce (pločnikov), pa s svojo vožnjo več ne ogrožajo varnosti pešcev.

Ureditev, kot jo imamo na delu Pristavške ceste torej izboljšuje pogoje za pešačenje, pogoje za kolesarjenje in hkrati ne poslabšuje pogojev za motoriziran promet.

Območje omejene hitrosti

Znak območja (cone)  omejene hitrosti se od običajnega znaka za omejitev hitrosti po veljavnosti in namenu bistveno razlikuje. Pri običajnem znaku za omejitev že prvo križišče ki mu sledi ukinja, medtem ko območje (cona) omejene hitrosti velja od znaka, ki ga vzpostavi (2421), do znaka, ki označuje preklic (2422). Poudarjamo, da križišče ne prekliče omejitve hitrosti, ampak območje velja do njegovega preklica. Mora pa biti prometna signalizacija postavljena tako, da sta z vseh smeri označena začetek in konec območja omejene hitrosti.

Omejitve hitrosti

Omejitve hitrosti veljajo od prometnega znaka, ki jo  omejuje. To pomeni, da moramo hitrost prilagoditi do prometnega znaka in ne šele takrat, ko ga prevozimo.

Omejitev velja  ali do prometnega znaka, ki jo ukinja – spreminja ali do prvega križišča.V primeru, da je prometni znak za omejitev hitrosti pod tablo, ki označuje naselje, potem omejitev velja do table, ki označuje konec naselja ali do prometnega znaka, ki omejitev spreminja.

Hodnik za pešce

Je lahko nivojski (od cestišča ločen z robnikom)  ali pa v ravni vozišča (od vozišča ga loči bela prekinjena ali neprekinjena, praviloma »zvočna« oziroma reliefna črta in neprekinjena modra ali pa modo pobarvana celotna površina (5234). Torej tam kjer so vzpostavljene površine za pešce jih morajo le ti uporabljati.  Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Pešec praviloma ne sme hoditi po vozišču, se zadrževati na njem, ali pa nanj nenadoma stopiti. Ne glede na predhodno navedeno, pa smejo pešci hoditi po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje ter dobro vidni (svetla oblačila, odsevni predmeti, baterijske svetilke, ipd.).

Območje umirjenega prometa

Vzpostavlja se v strnjenih naseljih. Na površinah-območjih umirjenega prometa imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci v cestnem prometu. N tem območju je otrokom dovoljena  igra. Zato je hitrost praviloma omejena na 10km/h, kar zagotavlja, da se lahko ostali udeleženci v prometu pravočasno in brez večjih groženj za poškodbe pešcev ustavijo. Za voznike torej valja, da morajo voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke.

E- vinjeta

S 1. decembrom 2021 bodo v Sloveniji prvič na voljo elektronske vinjete (v nadaljevanju e-vinjeta). Tako bomo lahko kupili letne in polletne vinjete samo še v digitalni različici.  Tedenske in mesečne vinjete se bo do 31. januarja 2022 še naprej uporabljalo v obliki nalepke. S 1. februarjem 2022, pa bo tudi tedensko in mesečno vinjeto, nadomestila e-vinjeta.

Nakup e-vinjete bo mogoč po spletu in na fizičnih prodajnih mestih. Cene vseh vrst vinjet pa ostajajo nespremenjene.

E-vinjeta je sodoben način plačevanja cestnine za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3.500 kilogramov. Do sedaj poznane vinjete, ki smo jih letno lepili in odstranjevali z vetrobranskih stekel, so tako preteklost. E-vinjeta je vezana na registrsko tablico vozila. Ob nakupu morate navesti pravilno registrsko številko in državo registracije vozila, ter izbrati e-vinjeto za pravilen cestninski razred.

Z dnem nakupa e-vinjete si zagotovite pravico do uporabe vseh avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji za čas veljavnosti e-vinjete, ki je leto dni od nakupa. Če se registrska številka v sistemu e-vinjete ne ujema z registrsko označbo vozila, ki uporablja avtocesto ali hitro cesto, to pomeni, da cestnina ni plačana. Za pravilnost vnosa registrske označbe in izbiro cestninskega razreda je odgovorna uporabnik.

Novost je torej, da letna in polletna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bo uporabnik določil ob nakupu, ter da bo lahko uporabnik, ob odjavi vozila iz prometa, zahteval povračilo neizkoriščene vrednosti letne ali polletne e-vinjete (pod določenimi pogoji).

Obstoječe letne vinjete v obliki nalepke ostanejo veljavne do vključno 31. januarja 2022.

Deluje pa že nova spletna stran https://evinjeta.dars.si/ z vsemi potrebnimi informacijami. Na predhodno navedenem spletnem naslovu je zagotovljeno tudi preverjanje veljavnosti e-vinjete za vaše vozilo.

Vir:

https://evinjeta.dars.si/

http://www.prometni-vestnik.si/vozila-in-vozniki/prihajajo-elektronske-vinjete/

Priprava na zimske razmere

Prehajamo v letni čas, ko bodo dnevi krajši, nižje temperature, pogostejše padavine tudi v obliki snega, megla in led, ter ostale zimske vremenske posebnosti, ki voznikom otežujejo vožnjo.

S tem se bodo spremenile tudi vozne razmere, ki se bodo odražale v slabši vidljivosti, spolzkih cestah, daljši zavorni razdalji in daljšimi potovalnimi časi. Zato je pomembno, da se na vse to pripravimo, tako vozilo kot tudi sami sebe. 

Kot nam je znano je od 15. novembra pa do 15. marca obvezna zimska, ki pa je obvezna tudi v zimskih razmerah pred in po tem datumu. Za zimsko opremo se šteje (Pravilnik o delih in opremi vozil, Ur. l. RS, št. 44/2013, 20. člen): Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki.

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona pa vsaj za stalno vklopljeno os.

Priporočljivo je, da pred zimo preverite še akumulator, vse tekočine v vozilu, metlice brisalcev in svetlobna telesa. V tekočino za močenje stekel  je potrebno dodati sredstvo proti zamrzovanju ali pa letno zamenjati z zimsko.

Kot dodatno opremo, pa priporočamo še strgala za stekla, metlico, lopato, pršilo za odmrzovanje ključavnic in stekel, ter lopato. Tudi odeja, poln rezervoar goriva, baterijska svetilka, kakšen dodaten liter zimske tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla, vlečna vrv ali trak in  zaganjalni kabli ne bodo odveč.

Poleg opreme vozila, pa se moramo tudi kot voznik ustrezno pripraviti. Predno gremo na planirano pot preverimo  vremenske razmere in napoved  ter informacije o stanju cest na predvideni relaciji. Če so razmere za vožnjo slabe, je smiselno preložiti odhod, sicer pa po potrebi  očistite vozilo in se primerno oblecite (topla oblačila in obutev, pokrivalo, rokavice). Za daljšo vožnjo se oskrbite tudi s hrano in pijačo.

Med samo vožnjo, pa prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo razmeram na cesti primerno, spremljajte informacije o stanju na cestah in vremensko napoved.

Več informacij pa lahko najdete na naslednji povezavi:

https://www.promet.si/portal/sl/priprava-na-zimske-razmere.aspx

Varno in srečno v prometu !

Vir: PROMETNO-INFORMACIJSKI CENTER ZA DRŽAVNE CESTE

ALKOHOL IN UDELEŽBA V PROMETU

Spoštovani upokojenci, upokojenke in vsi ostali udeleženci v prometu !

Smo v obdobju izvajanja aktivnosti drugega dela Nacionalne preventivne akcije »ALKOHOL«, ki bo trajala  do 14. novembra. V tem času bo med drugim tudi Policija izvajala poostren nadzor nad upoštevanjem določil Zakona o pravilih v cestnem prometu (ZPrCP), ki prepoveduje  udeležbo v prometu pod vplivom alkohola in jo tudi ustrezno sankcionirana.

Prepričan sem, da veste da:

 • je alkohol legalna droga, ki vpliva na ravnanje udeležence v prometu tudi pri majhnih količinah;
 • vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica alkoholiziranosti povzročitelja, pri nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja;
 • se alkoholiziranosti ne da znižati s svežim zrakom, uživanjem olja, žvečilkami, kavo , ipd., saj je odvisna od razgradnje alkohola v jetrih;
 • je alkohol najbolj problematičen pri voznikih, kjer so tudi posledice prometnih nesreč najtežje, vendar pa je prav tako dejavnik tveganja za nastanek prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih in
 • je okoli četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi povezana z alkoholom v prometu.

Zaradi alkohola se torej zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje, ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom.

Prav tako, pa je nevarna in prepovedana tudi vožnja pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Tudi te snovi, podobno kot alkohol, bistveno poslabšajo zmožnost voznika za varno udeležbo v prometu.

Zato je pomembno, da upoštevate naslednja priporočila:

 • Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti drugih psiho-aktivnih zdravil in snovi.
 • Alkohol v prometu je eden glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči.
 • Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo vaše psiho-fizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu.
 • Ne peljite se z voznikom, ki je užival alkohol, ter ga raje opozorite na tveganje.
 • Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.
 • Alkohol pomembno vpliva na delovanje naših možganov, ki pri dolgotrajnem uživanju tudi resno ogroža naše zdravje.

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola so torej prepisane v ZPrCP in so razvidne iz priložene slike.  Iz priložene slike, pa je možno prebrati tudi ključnih pet stereotipov glede vožnje pod vplivom alkohola, ki pa NE DRŽIJO.

Sprejmite trezno odločitev in ne sedite za volan pod vplivom alkohola,  mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi !

PEŠCI V JESENSKO ZIMSKIH RAZMERAH

Največ nesreč z udeležbo pešcev se sicer zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke.

Zlasti starejši pešci so veliko bolj ogroženi kot drugi udeleženci v prometu. Človeško življenje je neprecenljivo, izpostavljenost pešcev pa izjemna. Po podatkih Evropske komisije je približno petina vseh smrtnih žrtev v prometu v Evropski uniji prav pešcev. Največ jih je starih 65 let ali več.

Letos do 15. 9. so policisti pri pešcih ugotovili 2.863 kršitev cestnoprometnih pravil, v 337 prometnih nesrečah z udeležbo pešca pa je življenje izgubilo 11 pešcev, devet v trčenju z osebnim vozilom in dva v trčenju s tovornim vozilom. Štirje od 11 pešcev so bili tudi povzročitelji prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje.

V nacionalni preventivni akciji Pešci (ki je potekala od 1. do 10. oktobra), je policija ugotovila 1.242 kršitev pešcev. Od teh so jih pešci sami zagrešili 1.076, preostali 166 pa vozniki vseh vrst prevoznih sredstev. Policisti so za več kot tisoč kršitev izrekli zgolj opozorilo.

Tudi pri nas so najpogostejši udeleženci prometnih nesreč pešci starejši od 64 let.

Ker so pred nami mesci z najkrajšimi dnevi, slabo vidljivostjo zaradi oblačnosti,  padavin in megle velja opozoriti, da lahko pešci za svojo varnost naredijo največ sami s tem, da upoštevajo cestno prometne predpise, uporabljajo prometne površine namenjen njim, aktivno uporabljajo odsevne predmete in svetla oblačila. Med hojo naj bodo osredotočeni na razmere v prometu.

Ker pa je večina pešcev tudi voznikov, pa naj vozijo previdno, naj bodo pozorni na ranljive udeležence v prometu, posebno na področjih prehodov za pešce, okolici šol in domov ostarelih.

K večji varnosti pešcev v prometu lahko poleg preventive, vzgoje, izobraževanja in doslednega spoštovanja cestnoprometnih predpisov vseh udeležencev v prometu, prispevajo območja umirjenega prometa, površine namenjene izključno za pešce, inovativne talne označbe (3 D prehodi za pešce), urejeni nivojsko ločeni pločniki, ter ustrezna cestna razsvetljava.

Srečno in var no v prometu !

Kako se spoprijemate z jesenskimi razmerami na cesti ?

Kako se spoprijemate z jesenskimi razmerami na cesti ? Bi znali pravilno ukrepati, če bi vas na cesti presenetile zahtevne jesenske razmere?

Jesenski dnevi prinašajo udeležencem v prometu, zlasti voznikom, nove izzive. Prinašajo jih  dež, megla in vodni prš, ki delajo razmere na cestah nevarnejše. Avto na mokri cesti ni več tako stabilen in vodljiv kot na suhi. Svoje pa prispevajo tudi krajši dnevi. Zato več časa vozite v mraku, ki dodatno zmanjšuje vidljivost. Izzivov jesenske vožnje je veliko. Da bi se lažje spopadli z njimi vam predlagamo, da to preverite na testu na spodnji povezavi:

https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/voznja-v-jesenskih-razmerah?utm_campaign=NL-avto&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=031021-link1 

Z rešitvijo testa boste preverili ali se znate pravilno in dovolj hitro odzvati na vse, kar vas lahko preseneti za volanom.

Uspešno reševanje in varno vožnjo ! Vir: Zavarovalnica Triglav                                                                                                                                                         Pripravil: Miklavž Bole

Številne novosti pri cestnoprometnih pravilih.

Državni zbor je dne 16. 7. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (»ZPrCP-F«). Težko pričakovana novela zakona, ki je začela veljati 11. avgusta 2021, prinaša nekaj pomembnih novosti in sprememb, ki jih mora poznati sleherni udeleženec cestnega prometa.

Mednje se med drugim uvrščajo naslednje spremembe:

 • zavijanje v desno ob rdeči luči na semaforju na križiščih, kjer je na drogu semaforja nameščen prometni znak za vožnjo ob rdeči luči na semaforju
 • novo predpisana primerna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov 1,5 metra,
 • strožja obravnava neupoštevanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo,
 • višje kazni za neupravičeno parkiranje na mestih za invalide,
 • nižja meja, do katere morajo otroci sedeti v otroških sedežih oziroma jahačih.
 • strožje sankcioniranje uporabe mobilnega telefona med vožnjo,
 • ureditev področja mikromobilnosti (e-skirojev- skiroji na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širši od 80 cm, rolke na električni pogon, segwaye-ji na električni pogon ipd., ter ostalih lahkih motornih vozil),
 • razširjajo se  pooblastila občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov, ki bodo po novem pristojni tudi za izvajanje nadzora nad območjem skupnega prometa, nadzora nad približevanjem križiščem in razvrščanjem pred križišči, za nadzor nad pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu ter izvajali nadzor v zvezi z uporabo zimske opreme v prometu in preverjali pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu.

Vozniki pa se lahko razveselijo nižjih glob za prekoračitev dovoljene hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce, območju skupnega prometnega prostora, v naselju ter za prekoračitev dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti. Prav tako je razveseljujoča novica tudi ta, da novela vožnje z vozniškim izpitom, katerega veljavnost je zgolj datumsko potekla, ne šteje več za hujši prekršek,  niti to ni razlog za zaseg motornega vozila.

 Več si lahko preberete na spletni strani:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7404