Voda in rokodelci v Občini Tržič

Spoštovani,
naša občina Tržič ima bogato zgodovino. Mnogo je že raziskanega in zapisanega, veliko je še neodkritega in skoraj pozabljenega. Verjamem, da veliko dragocenih informacij še živih v spominih ljudi. Z dr. Bojanom Knificem, kustosom Tržiškega muzeja, in predsednico Društva upokojencev Tržič, go. Darjo Ahačič, smo se dogovorili, da bomo s pomočjo ankete poskušali dobiti zanimive drobce zgodovine Tržiča in vseh vasi v naši občini.
Zaenkrat zbiramo informacije o vodah in o rokodelcih. Prosim, da natančno izpolnite anketo, saj bodo vaše informacije zelo dragocene. ANKETA:  https://1ka.arnes.si/vodainrokodelci

Hvala in lepo pozdravljeni, Irma Lipovec