Vreme za hojo je bilo prav primerno. Na pot smo se odpravili v dveh skupinah. Eno je vodil Štefan (lažja do Završnika) in drugo Janko (težja na Kamnek in naprej do Završnika).

Med hojo smo uživali v zelo lepih razgledih po tržiških dolinah in vršacih. Na Kamneku se nismo zadrževali prav dolgo. Nadaljevali smo mimo vrha Pirmanc do Velikega vrha nad Završnikom. Obe skupi sta se združi pri Petrovi koči in tam smo ob  kapljici ”kačje sline” izmenjali mnenja o poti, ki smo jo prehodili. Skupna ugotovitev je bila, da kot domačni zelo slabo poznamo naš kraj in bližnjo okolico. Zato bo pri izdelavi programa za prihodnje leto to treba upoštevati. Iz slik je videti, kako dobro smo se imeli in hvala Malči za dobre posnetke.

Tistim, ki jih je vreme zmotilo in so obupali z udeležbo pa, zamudili ste zelo lep pohod z druženjem.