KOLESARJI POZOR !
Kljub omejitvam zaradi pandemije COVID-19 se prvi kolesarji pojavijo na cestah že zgodaj
zjutraj, ko je še mrak, sicer pa so v prometu udeleženi v različnih delih dneva, torej od
jutra do večera. Zanje so najbolj nevarne bolj obremenjene ceste zunaj naselij, tema,
klanci, mokra cesta, posipni materiali na cestiščih, križišča in prečkanja cest.
Srečanja s kolesarji so lahko tvegane situacije, zato je za voznike pomembno, da vedo,
da se ti že pogosti pojavljajo na cestah in da jih bodo v prometu tudi srečevali. Oboji
velikokrat souporabljajo isto prometno površino in je nujno, da se oboji tudi držijo
prometnih pravil. Voznike zato pozivamo predvsem k previdnemu prehitevanju in
spremljanju prometa, da jih bodo pravočasno zaznali, kolesarje pa k večji vidnost,
previdnost in upoštevanju prometnih pravil.
Kolesarje posebej opozarjamo še na vožnjo čez cesto. Če cesto prehajajo preko prehoda
za pešce, morajo pred prehodom stopiti s kolesa in kolo potiskati ob sebi. Na cesto lahko
stopijo šele, ko je varno. V primeru, da je ob prehodu tudi kolesarska steza, se po njej lahko
peljejo, vendar tudi v tem primeru velja, da se morajo prepričati, če je to lahko storijo varno.
Nimajo absolutne prednosti. Upoštevati morajo prometna pravila.
Črna kronika poroča, da so bili v letošnjem letu kolesarji udeleženi v več prometnih nesreč,
kot lani v enakem obdobju. Med njimi jih je bilo več huje poškodovanih. Kolesarji, večinoma
starejši od 44 let, so povzročili večji del nesreč.
Tako je bilo v aprilu 2020 v nesrečah udeleženih že šest (6) kolesarjev. Vzroki za nesreče pa
so vožnja po bankini, alkohol (1,53 mg/l), izsiljevanje prednosti kolesarjem, prehod iz
makadama na asfaltno površino in okvara kolesa.
Pozivamo kolesarje k uporabi zaščitne kolesarske opreme, najmanj čelade in previdno vožnjo.

Vir: Policijska uprava Kranj