KOLESARSKI IZLET

Na 1. kolesarski izlet smo se člani DU Tržič odpravili v torek, 23. junija 2020, ob 09:00 uri.

Izhodišče kolesarjenja je bilo v atriju občine Tržič, pred društveno pisarno. Zbralo se nas je sedem udeležencev, ki smo se po uvodnem nagovoru vodnika, ki je bil namenjen osnovnim informacijam o trasi in osnovnih pravilih CPP za kolesarje, podali na razpisano pot (Tržič – Križe–Sebenje–Duplje–Žeje–Strahinj–Duplje–Breg ob Bistrici–Retnje–Pristav–Tržič).
V prijetnem vzdušju, tempu, ki je bil prilagojen udeležencem, smo vsi udeleženci uspešno opravili s predvideno traso.
Izpostaviti velja dosledno upoštevanje CPP, spoštovanjem dogovorjenega in izraženo zadovoljstvo z vsemi elementi kolesarjenja, za kar se vodnika iskreno zahvaljujeva udeležencem.