Nastop našega mešanega pevkega zbora aprila v Kamniku na deseti reviji pevskih zborov Društev upokojencev Gorenjske je našim prinesel zmago. To je bil tudi vzrok za posebno povabilo na 43. Državno srečanje pevskih zborov Društev upokojencev Slovenije, ki se je odvijalo v torek 02.10.2018 v Linhartovi dvorani Cenkarjevega doma v Ljubljani. Nastop Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev iz Tržiča, kljub prisotni tremi tudi tokrat ni ostal neopažen. Pohvaljeni so bili od vse povsod. Tudi mi jim čestitamo za uspešen nastop pod vodstvo dirigenta Staneta Bitežnika.