,

Natečaj za fotografije Vode – bogastvo Slovenije

 

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje fotografski natečaj s katerim odpiramo prostor ustvarjalnosti za vse upokojence – ljubitelje fotografije.

 Pogoji za sodelovanje Pravico do sodelovanja imajo vsi upokojenci, člani DU, ki so vključena v ZDUS Prijava na natečaj, označevanje fotografij in pošiljanje

Za natečaj ni prijavnine. Na natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo avtorske, digitalne fotografije s sklicem na temo VODE – bogastvo Slovenije poslali do vključno 30.10.2022 po elektronski pošti na naslov: dragica.lackovic@zdus-zveza.si

Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi (3) fotografijami ( barvnimi ali črno belimi). Fotografije morajo biti v JPEG formatu v velikosti do max 2 MB. Razmerje stranic naj bo 4:3 ali 3:2.

Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno številko in naslovom fotografije. Naslovi fotografij naj bodo kratki (Primer oddaje treh fotografij: Janez Novak 1 Slap, Janez Novak 2 Tolmun, Janez Novak 3 Kapljica vode ).

Lice fotografije mora biti brez podatkov.

Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja, v katero DU ste včlanjeni, telefon in elektronski naslov. Prejete fotografije organizator hrani v e-arhivu ZDUS kot del natečajne dokumentacije.

  1. Teme fotografij

Voda, neizčrpen vir motivov. Deroče reke, bistri potoki, slapovi, dežne kapljice, voda iz pipe in podobno, so večni navdih za dobre posnetke. Vodometi pa so lahko tudi okras v svojem okolju. To je le nekaj namigov za fotografije na dano temo.

Letos nam je narava pokazala, kaj pomeni pomanjkanje vode, tudi to je lahko poučen motiv. Narava nam ponuja motive, ki jih zabeležite in pošljite.

  1. Avtorske pravice

S prijavo avtor zagotavlja, da so fotografije avtorske in dovoljuje njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti tehnične kulture v ZDUS, kar  vključuje tudi objavo v medijih ZDUS, ( reviji ZDUS Plus, Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS, na Facebook ZDUS z ustrezno navedbo avtorja ).

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Avtor fotografije je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidence za namen promocije  ZDUS. Avtor daje s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja.

Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo na ZDUS tajnistvo@zdus-zveza.si. Organizator bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

  1. Izbor fotografij za razstavo in objavo in obveščanje avtorjev

Prejete fotografije bo 10.11.2022 pregledala ocenjevalna komisija v sestavi  Viljem Šetar – predsednik, Nevenka Vidmar, Marica Rošker – članici. Komisija bo odločila katere in koliko fotografij bo razstavljenih in avtorji bodo o tem obveščeni 11.11.2022

Komisija bo pri izboru upoštevala naslednje kriterije:

  • upoštevanje pogojev za sodelovanje,
  • vsebinska ustreznost in skladnost z razpisano temo,
  • estetska vrednost in tehnična dovršenost,
  • inovativnost pristopa.

V primeru izbora večjega števila fotografij bo organizator prilagodil trajanje razstave tako, da bodo razstavljene vse fotografije. Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.

  1. Razstava fotografij natečaja

Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih fotografij v prostorih ZDUS, Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 15.11. 2022 do 28.2.2023

Vse izbrane fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani ZDUS. Nekatere izbrane fotografije bodo po izboru Ocenjevalne komisije razstavljene po zaključku razstave v ZDUS v prostorih Ministrstva za obrambo Ljubljana.

  1. Informacije

Podrobne informacije o natečaju vam lahko posredujeta:

Dragica Lackovič, ZDUS tel: 01 519 50 86, E mail: dragica.lackovic@zdus-zveza.si

Viljem Šetar tel: 041 716 011 E mail: viljem.setar@triera.net

Natečaj bo objavljen v Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS in na FB.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in vam želimo prijetne fotografske trenutke v iskanju motivov.

Predsednica Komisije za tehnično kulturo

          Zdenka Bevc Škof