Prenovljeno krožno križišče v Kranju na Primskovem

Zaradi večje propustnosti prometnih tokov, so v Kranju na Primskovem prenovili krožno križišče  na vzhodni vpadnici smeri Šenčurja. Iz klasičnega krožnega križišča z enim prometnim pasom so izvajalci zgradili krožno križišče z ločenimi prometnimi pasovi imenovano tudi krožno križišče s spiralnim krožnim voziščem oziroma ”turbo krožišče‘’.

Od običajnih krožnih križišč se bistveno razlikujejo in v njih veljajo nekoliko spremenjena pravila.

Glavna značilnost  je ločenost prometnih tokov oz. vodenje po ločenih voznih pasovih. 

Prometne tokove se loči že pred uvozom v krožišče, ločeno so vodeni ves čas vožnje skozi krožišče (odpadejo torej prometni manevri prepletanja ).

Ločeno pa je vodenje tudi na izvozu iz krožišča (fizično ločevanje se doseže z deniveliranimi otoki ali delineatorji). 

Fizična ločenost voznih pasov se prekinja le na mestih predvidenega uvažanja (notranji krožni vozni pas) v krožišče .

Ta lastnost turbo – krožišča zahteva od voznika, da se mora opredeliti za smer izvoza iz krožišča (izbira ustreznega voznega pasu) že na uvozu v krožišče, saj turbo – krožišče ne omogoča spremembe pasov v krožnem vozišču (prepletanja).