V sredo, 4. 12., je bil v Kurnikovi hiši pogovor, ki ga je vodil dr. Bojan Knific, o običajih in navadah, ki so potekale od Miklavža do svetih treh kraljev. Zanimivosti, ki so jih navzoči natresli, so zelo dragocene za poznavanje življenja v Tržiču. Pokazalo se je, da so nekatere dejavnosti potekale le do Tržiške Bistrice, do Mošenika pa niso segle. Sem bi lahko šteli prenašanje Marije za devetdnevnico od hiše do hiše in petje, ki jo je spremljalo.