Danes smo se v lepem, a malo vetrovnem vremenu podali na prvi pohod okoli Tržiča. Iz parkirišča pri BPT-ju smo se za ogrevanje povspeli do cerkve sv.Jožefa. Poplačani smo bili s prečudovitim pogledom na mesto Tržič z okolico. Spustili smo se za Virje in nadaljevali na Slap, kjer smo videli, kaj je moč narave, ki se je pokazala ob zadnji povodnji, ko je Bistrica odnesla Dovžanom dom. Pri gradu Neuhaus smo se skoraj dotaknili zvonika cerkve sv.Andreja in videli mesto še iz druge strani. Šli smo na Čegeljše ter se spustili na Ravne (Fab’rko). Po spodnji poti smo ob Mošeniku nadaljevali do Muzeja.

Sprejela nas je direktorica ga.Jana Babšek, nas pozdravila in nam predstavila smučarski del Muzeja. Imeli smo kaj videti in izvedeli stvari, ki jih mogoče vsi ne poznamo. Ostali del Muzeja nam je predstavil dr.Bojan Knific. Ogled se je potegnil na veliko dlje, kot smo predvidevali. Muzej se vseskozi širi in dopolnjuje. Vsakič, ko pridemo je videti nekaj več. Za to so zaslužni zaposleni v Muzeju, ki jim ob tej priliki izrekamo prisrčno zahvalo za tako popolno predstavitev zbirk.

Naj zaključim s skupno ugotovitvijo, imeli smo se lepo, videli in izvedeli o Tržiču veliko novega in s tem bomo nadaljevali.

Nasvidenje na naslednjem pohodu okoli Tržiča, ki je predviden v juniju!