Opozorilni odsevniki za divjad

Pri trkih z divjadjo lahko pride do izredno nevarnih situacij. Povozi divjadi, ki bi povzročili smrt udeležencev v prometu, so sicer redki, a vsako leto se v takšnih nesrečah kar nekaj ljudi hudo poškoduje.

Da bi zmanjšali število trkov z divjadjo je Direkcija za infrastrukturo na 23 odsekih državnih cest, za katere obstajajo podatki o povozih divjadi, testno namestila 1.586 modrih odsevnikov Namen odsevnikov je odvračanje divjadi pri prečkanju cestišča, ko so na cesti motorna vozila. Modri odsevniki so nameščeni na nevidno stran cestnih smernikov, in naj ne bi imeli nobenih negativnih vplivov na okolje in voznike.

Odsevniki so zasnovani tako, da v trenutku, ko jih obsvetijo žarometi motornega vozila, odbijajo svetlobo pravokotno na smer vožnje in s tem ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki zmoti in prepreči parkljasti divjadi prečkanje vozišča. Modro barvo namreč divjad dojema kot opozorilno barvo in se je izogiba, saj se v naravi skoraj ne pojavlja in običajno predstavlja tujek v okolici, zato jo sprejema kot potencialno nevarnost.