Pešačenje in prometna varnost

 

Z daljšanjem temnega dela dneva, prihajajočimi jesenskimi in zimskimi vremenskim razmerami, ter stanju pločnikov in cestišč, se varnost pešačenja poslabšuje. To pa zahteva naš ustrezen odziv, tako v  načrtovanju časa in trase pešačenja, povečanju pozornosti pri gibanju, doslednem upoštevanju zakonodaje in predpisov s področja cestnega prometa ter svoji vidnosti.

Žal statistika kaže, da so med smrtnimi žrtvami najpogostejši pešci starejši od 65 let, da se največ smrtnih nesreč pešcev zgodi v temnem delu dneva in to meseca novembra.

Vse navedeno, pa naj vas ne odvrne od hoje, ki je najbolj naravna in osnovna oblika gibanja z veliko pozitivnih učinkov .

 

Zato še nekaj priporočil s katerimi lahko poskrbita za lastno varnost.

  1. Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila.
  2. Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce (ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča  se vozila.
  3. Vedno se prepričajte predno prečkate cesto – tudi ob prečkanju čez prehode z pešce saj nimate absolutne prednosti.
  4. Izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej problematično pri tovornih vozilih in avtobusih).
  5. Z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil
  6. Uporabite svetilko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja.
  7. Alkohol in zdravila s psihoaktivnimi učinki so dodatni dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti.
  8. Upoštevajte predpise – pešci nimajo absolutne prednosti, upoštevajte rdečo luč na semaforju, prepoved pešačenja itd.

 

Pa čim več varnega pešačenja tudi v za pešačenje manj ugodnem delu leta !