,

PETICIJA

Starajmo se z dostojanstvom!

Pozivamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj
se kot ustanovitelj domov za starejše obnaša bolj odgovorno do vseh
starostnih skupin – tudi do starejših, in takoj prevzame konkretne ukrepe za:
Zagotovitev kadra na področju oskrbe in nege.
Kritje višjih stroškov dela, saj so ti stroški padli na nas, stanovalce in
svojce, kar je nesprejemljivo.
Aktivnosti na področju nastajajoče dolgotrajne oskrbe bi morale biti skupne
z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.
Skrb za ohranitev javne mreže v socialni oskrbi in negi starejših,
saj si na stara leta zaslužimo dostojanstvo!

Stanovalec Doma Petra Uzarja
Drago Istenič

Prav je, da se zavemo pravice do dostojanstvenega staranja, kot tudi pomembnosti te

peticije in jo podpišemo v pisarni društva v času uradnih ur!