,

POGOVORNI VEČER V KURNIKOVI HIŠI

V sredo, 05.02.2020, smo se že tretjič srečali v Kurnikovi hiši, kjer smo se pogovarjali na zelo zanimivo temo: prtikelni ali vzdevki. Navzoči so jih natresli izredno veliko, nanašali so se na poklic, ki ga je kdo opravljal, na osebne lastnosti, zelo veliko jih je bilo pridobljenih v tržiških tovarnah, tudi po šolah se jih najde kar nekaj, še vedno pa so aktualni pri športnikih.

Naslednje srečanje bo prvo sredo v marcu z novo pogovorno temo.

Lepo povabljeni!