,

POGOVORNI VEČER V KURNIKOVI HIŠI

V sredo, 07.10.2020 je bil v Kurnikovi hiši  prijeten pogovorni večer o hrani v Tržiču. Začel se je z odlomkom Kurnikovega Zadovoljnega Tržičana:

Mi diši jed, kaša, podmet, žganci in krapi, tudi trijet. Štruklje rad jem, vince pijem, k mamki beržanki najrajši grem. Kjer diši kljun, purman, kopun, srna, bržole, nisem begun.

Kar za celo uro klepeta. Zvedeli smo za vrsto jedi iz kaše, podmet poznamo kot močnik, trijet nam je delal težave, ki jih je rešil dr. Knific. O kopunu zdaj ni govora, za prato smo ugotovili, da je to tržiško ime za pečenko. Ko bo ukrepov manj, bomo s hrano nadaljevali.

Se vidimo.