POSEBNA PREVOZNA SREDSTVA

Vse več udeležencev v cestnem prometu uporablja prevozna sredstva, ki jih trenutna zakonodaja opredeljuje kot »posebna prevozna sredstva«. Izjema niso tudi upokojenci, še zlasti, ki jim zdravstvene težave preprečujejo mobilnost tudi na krajše razdalje. Uporabljajo zlasti električne invalidske vozičke in pa električne skuterje za invalide.

Aktualna zakonodaja (Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP), poleg klasifikacije, opredeljuje tudi pogoje za njih uporabo v cestnem prometu. Zlasti se je potrebo  zavedati, da:

 

  • se smejo invalidski vozički, električni invalidski vozički in električni skuterji za invalide v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh, ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, s tem, da ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. 
  • predhodno navedenih  posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil in
  • ne glede na prejšnjo točko, je dovoljena uporaba invalidskih vozičkov in skuterjev na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene od vozišča.

 

 

Pa ne pozabite, da se z globo 40 € kaznuje prekršek udeleženca cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določili točke 1. in 2.