RAZPIS za tečaj za turističnega vodnika turističnega območja občine Tržič

Tečaj bo organiziran od 22. do 26. 4. 2024 v mali sejni sobi Občine Tržič in na terenu. Preizkus strokovne usposobljenosti udeležencev/k tečaja bo predvidoma v začetku junija.

Tečaj bodo vodili različni predavatelji s področja geografije, zgodovine in etnologije, psihološkega vidika skupinskih vodenj, organizacije turističnega vodenja, in angleškega jezika. Vsebina tečaja obsega teoretični del, terensko delo in izpit. Po končanem izobraževanju bodo kandidati opravljali praktični preizkus strokovne usposobljenosti, kandidati z uspešno opravljenim preizkusom bodo pridobili naziv turistični/a vodnik turističnega območja občine Tržič.

Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki imajo končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe, kar izkazujejo z ustreznimi dokazili. Od kandidatov se pričakuje široka razgledanost, komunikativnost, urejenost, prijaznost in sposobnost prilagajanja.

Tečaj je brezplačen, vodniki pa morajo po opravljenem izpitu, do konec leta 2024, za Občino Tržič, opraviti najmanj toliko ur vodenj, kot je bila cena zadnjega tečaja lokalnih turističnih vodnikov (l. 2017: 90,00 evrov).

Za udeležbo na tečaju, ki se bo začel v ponedeljek, 22. aprila 2024, pošljite izpolnjeno prijavnico (objavljena je na spletni strani www.trzic.si/obvestila, v tiskani obliki je na voljo v pisarni Službe turizem Tržič) na naslov: Turistično promocijski in informacijski center Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali po epošti: janja.nemc@trzic.si, pripisom Prijava na tečaj. Skrajni rok za prijavo je četrtek, 19. 4. 2024.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tečaja v primeru, ko se do roka za prijavo prijavi manj kot 6 udeležencev.

Vse zainteresirane vabimo, da se za dodatne informacije in prijavo obrnejo na Občino Tržič, Služba turizem Tržič, kontaktna oseba je Janja Nemc, tel: 04 597 15 26, gsm: 051 627 057, e-pošta: janja.nemc@trzic.si.

Peter Miklič, Župan

prijavnica 2024 (1)