V ponedeljek je bila v Restavraciji Raj zadnja seja Upravnega odbora v letošnjem letu. Odbor je poleg rednih točk dnevnega reda obravnaval tudi priprave na sedemdeseto obletnico društva, ki nas čaka v prihodnjem letu. Imenovan je bil odbor za pripravo, organizacijo in izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s tem. Nadaljevanje aktivnosti za nabavo ljubilejnih majic. Komisiji za šport je bilo dano soglasnje za pripravo in organizacijo vseh aktivnosti za izvedbo regijskega tekmovanja v namiznem tenisu 21.04.2018. Organizacijo tekmovanja nam je dodelila PZDU za Gorenjsko.

Ob zaključku seje je predsednica Zvonka Pretnar svečano podelila priznanja zaslužnim članom društva za njihovo nesebično delo v preteklih letih.

Priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije sta dobila Zdenka Maglice za dolgoletno uspešno delo v stanovanjski komisiji in komisiji za pohode in izlete, Janko Meglič za dolgoletno zgledno delo pri organizaciji, vodenju in izobraževanju na področju pohodov in izletov.

Priznanje Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske je dobila Tanja Ahačič za prostovoljno delo na kulturnem področju v društvu in v PZDU Gorenjske. Ambrož Teran pa je dobil priznanje Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske za sistematično dolgoletno delo v športu.

Priznanje za vzorno administrativno delo v društvu sta dobili tudi Marta Smolej in Marija Erlah.

Seja je bila zaključena v prijetnem druženju in izmenjavi izkušenj.