,

SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V PROMETU – 24.1.2023

Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu

Po podatkih je v Sloveniji več kot 351.955 imetnikov vozniških dovoljenj starejših od 61 let, kar predstavlja 25.9 % vseh imetnikov vozniških dovoljenj. V prihodnjih letih se bo populacija še starala in na cestah bo čedalje večji delež voznikov in voznic v tretjem življenjskem obdobju, oziroma leta 2025 kar 1/3.

Prav tako, pa so od časa, ko smo pridobili vozniška dovoljenja, spremili cestno prometni predpisi (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah), zakoni s področja pravil v cestnem prometu (ZPrCP) in cestna infrastruktura. Pa tudi naše psihofizične, motorične in zaznavne sposobnosti niso ušle posledicam sprememb.

V nasprotju s pogostim prepričanjem, da je potrebno voznikom v tretjem življenjskem obdobju, zaradi njihove varnosti in varnosti drugih omejevati mobilnost, si v Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, DARS-om, Zvezo društev upokojencev Slovenije, Rdečim križem Slovenije in drugimi prizadevajo, da bi bili ti čim dlje samostojni, mobilni ter obenem tudi varni. Zato že vrsto let izvajajo projekt  »SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU«.

V ta namen vam 24. januarja, 2023, ob 9:30, v okviru enodnevnega preventivnega dogodka, omogočamo, da se boste udeleženci lahko izobraževali iz štirih vsebinskih sklopov. Dogodek bo za udeležence zanimivi tudi z vidika preventivnih gradiv, ki jih boste prejeli. Prav tako boste lahko povprašali strokovnjake iz AVP, DARS-a, Policije ter zdravstveno osebje o dilemah in težavah, s katerimi se soočate v prometnih situacijah. Gre torej več kot le za izvedbo predavanja za seniorje in upokojence – voznike, saj je prav zaradi zdravstvenega in praktičnega dela še posebej zanimiv in poučen.

Vljudno vabljeni  in srečno !

plakat-sozitje-24-1

program-sozitje 24-1