V torek, 09.10.2018 se je popoldne v Restavraciji Raj odvijalo srečanje naših članov starostnega obdobja 85+. Srečanja se je udeležilo štirideset članov. Za varen prihod članov, ki živijo v domu Petra Uzarja so poskrbeli v domu (kombi) in naše prostovoljke. Za tiste, ki niso imeli svojega prevoza smo tudi poskrbeli. Ob dobri hrani, klepetu in prijetnem vzdušju so preživeli lepo popoldne. Za glasbeni del druženja je s citrami poskrbel Stane Bitežnik, za kar se mu posebej zahvaljujemo. Ob slovesu so si zaželeli čim več takih druženj.