V DU Tržič smo pripravili novi osnutek Statuta društva, ki je usklajen z določili Zakona o društvih iz. l. 2011, Osnutek bo obravnavan in sprejet na Zboru članov, ki bo dne 15.3.2022 v Raju, tam boste lahko podali tudi svoje predloge za spremembe in dopolnitve.

Priloga: Temeljni akt DU Tržič osnutek