,

KOLESARSKI IZLETI 2024

MESEC DAT. URA RELACIJA
MAJ: 24.04. 9:00 Tržič-Križe-Golnik-Goriče-Pangršica-Tenetiše-Mlaka-Bobovk-Kokrica-Mlaka-Polica-Naklo-Strahinj-Duplje-Breg ob Bistrici-Retnje(Smukova kopenka)-Loka-Bistrica-Tržič
  08.05. 9:00 Tržič-Kovor-Hudo-Brezje-Vadiče-Leše-Brezje-Noše-Črnivec-Gorica-Vrbnje-Radovljica-Lesce-Hlebce-Begunje-Bistrica-Tržič
  15.05. 9:00 Tržič-Bistrica-Brezje-Begunje-Poljče-Žirovnica-Blejska dobrava-Kočna-Sp. Gorje-Bled-Koritno-Lesce-Radovljica-Posavec-Podbrezje-Kovor-Bistrica-Tržič
  22.05. 9:00 Tržič-Kovor-Podbrezje-Naklo-Polica-Kranj-Šenčur-Srednja vas-Luže-Visoko-Suha-Predoslje-Kokrica-Polica-Naklo-Strahinj-Duplje-Križe-Tržič
  29.05. 9:00 Tržič-Kovor-Podbrezje-Naklo-Polica-Kranj-Orehek-Šk. Loka(Homan)-Pevno-Crngrob-Šutna-Žabnica-Orehek-Kranj-Polica-Naklo-Strahinj-Duplje-Križe-Tržič
       
JUNIJ: 05.06. 8:00 Tržič-Križe-Golnik-Trstenik-Čadovlje-Sp.Bela-Predvor-Olševek-Velesovo-Praportna polica-Letališče Brnik(Cargopartner)-Strahinj-Britof-Predoslje-Kokrica-Polica-Naklo-Strahinj-Žeje-Duplje-Retnje-Pristava-Tržič
  12.06. 8:00 Tržič-Kovor-Podbrezje-Posavec-Dobro polje-Radovljica-Lesce-Šobec-Koritno-Ribno-Bodešče-Lancovo(krovstvo Polajnar)-Lesce-Hlebce-Begunje-Brezje pri Tržiču-Tržič
  19.06. 8:00 Tržič-Bistrica-Begunje-Žirovnica-Moste-Blejska dobrava-Kočna-Bled-Selo-Ribno-Koritno-Lesce-Radovljica-Črnivc-Posavec-Podbrezje-Kovor-Tržič
  26.06 8:00 Tržič-Kovor-Podbrezje-Podnart-Prezrenje-Spodnja-Srednja -Zgornja Dobrava-Kamna gorica-Spodnja Lipenca-Lancovo-Lesce-Hraše-Begunje-Brezje pri Tržiču-Tržič
JULIJ: 03.07. 8:00 Tržič-Kovor-Hudo-Vadiče-Leše-Brezje-Črnivec-Radovljica-Lesce-Šobec-Koritno-Bled-Piškovca-Breg ob Savi-Žirovnica-Poljče-Zapuže-Črnivec-Posavec-Podbrezje-Kovor-Tržič
  10.07. 8:00 Tržič-Kovor-Podbrezje-Kranj-Orehek-Mavčiče-Podreča-Zbilje-Dragočajna-Trboje-Prebačevo-Kranj-Naklo-Strahinj-Dupleje-Križe-Pristava-Tržič
  17.07. 8:00 Tržič-Križe-Senično-Goriče-Trstenik-Čadovlje-Žablje-Spodnja bela-Predvor-Olševk-Luže-Visoko-Suha-Predoslje-Kokrica-Polica-Naklo-Strahinj-Duplje-Retnje-Pristava-Tržič
  27.07. 8:00 Tržič-Kovor-Podnart-Vlak Jesenice-Jesenice- Mojstrana-Radovna-Zgornje Gorje-Bled-Koritno-Lesce-Hlebce-Begunje-Brezje(T)-Bistrica (T)-Tržič
SEPTEMBER: 04.09. 9:00 Tržič-Križe-Duplje-Strahinj-Tenetiše-Bobovk-Brdo(krog)-Predoslje-Britof-Kranj (Primskovo-Zlato polje)-Polica-Naklo-Bistrica-Podbrezje-Kovor–Tržič
  11.09. 9:00 Tržič-Kovor-Podbrezje-Naklo-Polica-Kranj(Planina)-Prebačevo-Smlednik-Pirinče-Medvode-Mavčiče-Kranj-Okroglo-Naklo-Strahinj-Duplje-Retnje-Pritava-Tržič
  18.09. 9:00 Tržič-Kovor-Podnart-Česnjica-Rovte-Besnica-Kranj-Okroglo-Naklo-Strahinj-Duplje-Žiganja vas-Sebenje-Križe-Pristava-Tržič
  27.09. 9:00 Tržič–Pristava-Retnje-Duplje-Strahinj-Naklo-Polica- Kokrica-Suha-Visoko-Luže-Velesovo-Češnjevek-Cerklje- Brnik-Šenčur-Britof-Kranj-Polica-Naklo-Bistrica-Podbrezje-Kovor-Bistrica (T)-Tržič