TUDI SAMOIZOLACIJA  JE VEČPLASTNO KORISTNA !

 

V času izrednih razmer, ki od vseh nas zahtevajo povsem drugačno vedenje, kot smo ga bili navajeni do sedaj, lahko napolnimo svoje življenj z vsebinami, ki so se nam bolj ali manj odtujile. Tudi čas, ki nam »ostaja« lahko izkoristimo za stvari, ki smo jih več let zanemarjali ali pa so bile v »drugi« prioriteti. In to kar z domačega naslanjača.

Predlagamo, da ga med drugimi izkoristimo tudi za osvežitev znanj s področja cestno prometne zakonodaje, pravil pravilnega vedenja v prometu bodisi kot pešec, kolesar, voznik enoslednih in ostalih prevoznih sredstev.

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj spletnih naslovov, na katerih lahko dostopate do vsebin s področja predpisov in zakonodaje s področja cestnega prometa ter aktualnih podatkov o infrastrukturi in tehnoloških novosti cestnih prevoznih sredstev.

 

ZAKON  O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2):

 https://zakonodaja.com/zakon/zprcp

PRAVILNIK  o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505

PROMETNO VARNOSTNI VESTNIK

http://www.prometni-vestnik.si/

PRAVILA VOŽNJE V KROŽNEM KRIŽIŠČU

https://www.avp-rs.si/pravila-voznje-na-kroznem-kriziscu/

VARNO NA KOLO

https://www.policija.si/index.php/component/content/article/156/801-varno-na-kolo

VARNO S KOLESOM

https://www.policija.si/index.php/component/content/article/156/801-varno-na-kolo

STAREJŠI PEŠCI V PROMETU

http://www.store.si/dinamic/editor/Starejsi_PESCI_predstavitev_BD6C2.pdf

VARNOST V PROMETU

http://www.dutrzic.si/varnost-v-prometu/

 

Želimo vam prijetno predvsem pa koristno branje.