Pešci v obdobju krajših dni in slabših vremenskih razmerah (drugi del)

 

Kot smo v prvem delu članka namenili poudarek na samozaščitnem obnašanju pešcev pa v drugem delu namenjamo nekaj vsebine ravnanju voznikom. Dejstvo je, da poleg pravilnikov in zakona, medsebojne odnose udeležencev v prometu, določajo tudi načela cestnega prometa:

  • načelo zaupanja,
  • načelo defenzivne vožnje in
  • načelo pomoči in zaščite šibkejšim v prometu.

Zato voznikom motornih vozil in kolesarjem priporočamo, da ustrezno vremenskim razmeram in stanju cestišča zmanjšajo hitrost in poskrbijo za brezhibnost svojih vozil v vseh pogledih. Dodatno pa voznikom priporočamo, da bodite strpni do ranljivejših udeležencev, v naseljih in v bližini prehodov za pešce zmanjšajte hitrost, pešcem pred prehodom za pešce vedno ustavite, ne prehitevajte ali vozite mimo vozila, ki je ustavilo pešcu za prečkanje ceste, še posebej bodite previdni v bližini šol, vrtcev in igrišč. V zimskih razmerah dobro očistite stekla na vozilu.

Hvala za posvečeno pozornost v upanju, da vam bodo priporočila izboljšala razumevanje kompleksnosti in prispevala k izboljšanju varnosti cestnega prometa.

 

Pripravil:

Miklavž Bole