PRIPOROČEN (POMOŽNI) KOLESARSKI PAS (ACL)
Žal smo še ednina občina na Gorenjskem, ki nima uporabljene rešitve za večjo varnost
kolesarja, imenovane »Priporočen (pomožni) kolesarski pas (ACL).
Da vas po sprostitvi vladnih ukrepov ne bi, ob prestopu občinske meje, tako ali drugače
presenetila omenjena rešitev, vam v nekaj naslednjih animacijah posredujemo osnovne
informacije in pravila vožnje, zlasti avtomobilistom.
Kolesarji pa morajo kolesariti po površinah označenih z rdečo črto (med le to in robnikom ali bankino) in upoštevati vse CPP (zlasti tudi smer vožnje).
Ostanite zdravi, ter srečno in varno vožnjo !