,

SESTANEK UO in NO

V sredo, 16. 12. 2020, ob 9:00 uri, smo se člani Upravnega in Nadzornega odbora Društva upokojencev Tržič, sestali v veliki sejni sobi Občine Tržič na 15. redni seji.
Na osnovi predlaganega in sprejetega dnevnega reda, je sejo vodila predsednica DU Zvonka Pretnar.
Osrednje vsebine so bile namenjene pregledu realizacije sklepov predhodne seje UO, obravnavi finančnega stanja v katerem se odražajo posledice ukrepov vlade za zajezitev epidemije Covid 19 in pripravam kandidacijskih list za volilni občni zbor, ki naj bi bil v petek, 19. marca 2021. K obravnavanim vsebinam smo soglasno sprejeli ustrezne sklepe.
Pred zaključkom seje smo predsednici DU Zvonki Pretnar, čestitali za prejeti naziv častne občanke občine Tržič.
Sejo smo zaključili ob 9:35.

Zabeležil: Miklavž Bole