Predavanje o pravilih varnega pešačenja, kolesarjenja in uporabe posebnih prevoznih sredstev.

Komisija za varnost v prometu

Pred začetkom organiziranega kolesarjenja članov DU in glede na letni plan, vas vabimo, da se 16. aprila 2024, ob 9:00, v sejni sobi DU Tržič udeležite predavanja o pravilih varnega pešačenja,  kolesarjenja in uporabe posebnih prevoznih sredstev (spremembe ZPrCP-F).

Glede na vedno bolj izpostavljen pomen kolesarjenja z vseh možnih zornih kotov in razmaha le tega je pomembno, da kolesarimo čim bolj varno, torej tudi z upoštevanjem cestno prometnih predpisov (CPP) in priporočil prometne stroke.

Predavanje bo trajalo eno uro z naslednjimi vsebinami:

  1. Pomembni elementi varnega pešačenja.
  2. Priprave kolesa in pravila skupinskega kolesarjenja.
  3. Kako ukrepati ob okvari, nesreči in zdravstvenih težavah.
  4. Pravila uporabe posebnih prevoznih sredstev.
  5. Razprava na podane vsebine.

Prosimo za predhodne prijave v času uradnih ur v društveni pisarni ali na telefonsko številko 04 59 61 165 in na GSM 051 308 984.

Vljudno vabljeni !