Projekt »SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU«.

  1. januarja, 2023, ob 9:30, smo v okviru enodnevnega preventivnega dogodka namenjenega seniorjem, 58 udeležencem (od 60 prijavljenih) omogočili izobraževanje iz štirih vsebinskih sklopov in sicer: najpogostejše napake slovenskih voznikov, praktične izkušnje policije Tržič, varna vožnja po avtocesti, zdravstveni pogoji za varnejšo udeležbo v prometu in temeljni postopki oživljanja. Izvajalci gospod Sebastijan Turk (Agencija republike Slovenije za varnost prometa), gospa Jasmina Gorenčič (policijska postaja Tržič), gospa Nataša Kovše (DARS) in gospa Nataš Kavar (zdravstveni dom Tržič) so sproti odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev.

Ob koncu dogodka so udeleženci pridobilo tudi številna preventivna gradiva. Ugotovitev prisotnih je, da so vsebine, način posredovanja in odgovori na zastavljena vprašanja  pomembno vplivali na obnovitev znanj, pridobitev novih znanja in informacij, ki bodo prispevale k večji varnosti v prometu. Glede na odzive udeležencev, pa predvidevamo izvedbo tega dogodka s prilagojenimi vsebinami tudi v letu 2024.

Hvala vsem, ki ste prispevali k uspešni izvedbi dogodka in srečno udeležbo v prometu v kakršni koli vlogi