PEŠCI V JESENSKO ZIMSKIH RAZMERAH

Največ nesreč z udeležbo pešcev se sicer zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke.

Zlasti starejši pešci so veliko bolj ogroženi kot drugi udeleženci v prometu. Človeško življenje je neprecenljivo, izpostavljenost pešcev pa izjemna. Po podatkih Evropske komisije je približno petina vseh smrtnih žrtev v prometu v Evropski uniji prav pešcev. Največ jih je starih 65 let ali več.

Letos do 15. 9. so policisti pri pešcih ugotovili 2.863 kršitev cestnoprometnih pravil, v 337 prometnih nesrečah z udeležbo pešca pa je življenje izgubilo 11 pešcev, devet v trčenju z osebnim vozilom in dva v trčenju s tovornim vozilom. Štirje od 11 pešcev so bili tudi povzročitelji prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje.

V nacionalni preventivni akciji Pešci (ki je potekala od 1. do 10. oktobra), je policija ugotovila 1.242 kršitev pešcev. Od teh so jih pešci sami zagrešili 1.076, preostali 166 pa vozniki vseh vrst prevoznih sredstev. Policisti so za več kot tisoč kršitev izrekli zgolj opozorilo.

Tudi pri nas so najpogostejši udeleženci prometnih nesreč pešci starejši od 64 let.

Ker so pred nami mesci z najkrajšimi dnevi, slabo vidljivostjo zaradi oblačnosti,  padavin in megle velja opozoriti, da lahko pešci za svojo varnost naredijo največ sami s tem, da upoštevajo cestno prometne predpise, uporabljajo prometne površine namenjen njim, aktivno uporabljajo odsevne predmete in svetla oblačila. Med hojo naj bodo osredotočeni na razmere v prometu.

Ker pa je večina pešcev tudi voznikov, pa naj vozijo previdno, naj bodo pozorni na ranljive udeležence v prometu, posebno na področjih prehodov za pešce, okolici šol in domov ostarelih.

K večji varnosti pešcev v prometu lahko poleg preventive, vzgoje, izobraževanja in doslednega spoštovanja cestnoprometnih predpisov vseh udeležencev v prometu, prispevajo območja umirjenega prometa, površine namenjene izključno za pešce, inovativne talne označbe (3 D prehodi za pešce), urejeni nivojsko ločeni pločniki, ter ustrezna cestna razsvetljava.

Srečno in var no v prometu !