Test poznavanja cestnoprometnih predpisov 3. del

Če smo uspešno rešili test poznavanja talnih označb in test poznavanja prometnih znakov ter
si tako izpopolnili znanje, je pred vami nova priložnost.
Tokrat s testom preverite kako ukrepati, ko se srečate z intervencijskim vozilom, in predvsem
kako se umakniti. Več znanja, pa poleg z rešitvijo testa, lahko najdete v Zakonu o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP: 101. člen – posebni svetlobni znaki vozil s prednostjo in vozil za
spremstvo).

Test najdete na naslednjem spletnem naslovu:

https://vozimse.si/cpp/test-ali-se-pravilno-odzovete-na-gasilce-na-nujni-voznji?kategorija=vozniki&tip=test

Želimo vam obilo uspeha in srečno vožnjo !

Vir: Vozim se – Zavarovalnica Triglav