DELAVNICA TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA (TPO)

Ob dejstvu, da smo upokojenci ranljivejša skupina državljanov, podvrženi tudi srčno žilnim boleznim, štejemo za pomembno, da se spoznamo s temeljnimi postopki oživljanja, kamor tudi šteje uporaba avtomatskega eksternega defibrilatorja.

Tako se nas je skupina 12 članov DU, 18. marca 2024, v predavalnici Zdravstvenovzgojnega centra Zdravstvenega doma Tržič, udeležila delavnice TPO, ki jo je vodila ga. Nataša Kavar. Večina udeležencev je tudi kolesarjev, ki se udeležujejo organiziranih kolesarskih izletov DU Tržič.

To kar je bilo značilno in pomembno za naše usposabljanje je, da smo tudi praktično na učnih pripomočkih, izvajali postopke potrebne za uspešno oživljanje z uporabo AED.

Izpostavili pa smo tudi pomanjkanje AED po občini Tržič in vsem dostopno informacijo o lokacijah obstoječih.                                                                                          Pripravil: Miklavž Bole