Številne novosti pri cestnoprometnih pravilih.

Državni zbor je dne 16. 7. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (»ZPrCP-F«). Težko pričakovana novela zakona, ki je začela veljati 11. avgusta 2021, prinaša nekaj pomembnih novosti in sprememb, ki jih mora poznati sleherni udeleženec cestnega prometa.

Mednje se med drugim uvrščajo naslednje spremembe:

  • zavijanje v desno ob rdeči luči na semaforju na križiščih, kjer je na drogu semaforja nameščen prometni znak za vožnjo ob rdeči luči na semaforju
  • novo predpisana primerna bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov 1,5 metra,
  • strožja obravnava neupoštevanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo,
  • višje kazni za neupravičeno parkiranje na mestih za invalide,
  • nižja meja, do katere morajo otroci sedeti v otroških sedežih oziroma jahačih.
  • strožje sankcioniranje uporabe mobilnega telefona med vožnjo,
  • ureditev področja mikromobilnosti (e-skirojev- skiroji na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širši od 80 cm, rolke na električni pogon, segwaye-ji na električni pogon ipd., ter ostalih lahkih motornih vozil),
  • razširjajo se  pooblastila občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov, ki bodo po novem pristojni tudi za izvajanje nadzora nad območjem skupnega prometa, nadzora nad približevanjem križiščem in razvrščanjem pred križišči, za nadzor nad pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu ter izvajali nadzor v zvezi z uporabo zimske opreme v prometu in preverjali pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu.

Vozniki pa se lahko razveselijo nižjih glob za prekoračitev dovoljene hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce, območju skupnega prometnega prostora, v naselju ter za prekoračitev dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti. Prav tako je razveseljujoča novica tudi ta, da novela vožnje z vozniškim izpitom, katerega veljavnost je zgolj datumsko potekla, ne šteje več za hujši prekršek,  niti to ni razlog za zaseg motornega vozila.

 Več si lahko preberete na spletni strani:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7404