,

Program kulturne komisije Društva upokojencev Tržič v letu 2021/22

Na kulturnem področju bomo ohranjali vse aktivnosti, ki so že potekale v preteklih letih.

Z moškim in ženskim pevskim zborom DU Tržič bomo sodelovali na revijah PZ in ob povabilu prirediteljev, na razstavah in prireditvah v domačem kraju.

Nadaljevali bomo pogovorne večere v Kurnikovi hiši. Tema letošnjih pogovorov bo voda – vir življenja. K sodelovanju bomo povabili kustosa Tržiškega muzeja dr. Bojana Knifica.

Na jesenskih besedarijah bomo predstavili knjižico z naslovom Spomini pa ostajajo.

Besedarije v letu 2022

Predlagam, da Besedarije izidejo samo enkrat letno, in sicer v jeseni. Na ta način bomo imeli več časa za pripravo kvalitetne vsebine.

Tema naslednjih Besedarij bo voda.

Raziskovali bomo: zdravilne izvire, pomen vodnih virov od nekdaj do danes, poezija in proza o vodi, vse na področju domače občine.

Besedarije – Zdravilni izviri:

Naša občina je izjemno bogata z vodo. Na dan privre veliko izvirov, o katerih vejo ljudje povedati zanimive anekdote. Nekateri izviri so zdravilni in ljudje še danes zahajajo tja po vodo, nekatere vode so bile primerne za pripravo žganja, …

Iskali bomo informacije o teh zanimivostih jih zapisovali in s tem iztrgali pozabi tako dragocene informacije, ki so jih dobro poznali naši predniki.

Mogoče nam bo uspelo, da bi ob knjižni izdaji Besedarij o vodah navdušili še občinsko vodstvo, da bi ob pomembnih izvirih postavili informativne table.

S predsednico Kulturnega društva tržiških likovnikov, ga. Francko Globočnik, sva se že dogovorili, da bodo likovniki izvire in zgodbe o njih oživili na platnu.

Ob predstavitvi knjižice bodo v kulturnem programu sodelovali tudi pevci in pevke našega društva.

K sodelovanju želim povabiti vse, ki jih ta tematika zanima in ki karkoli vejo o zdravilnih vodah na področju občine Tržič. Zdravilni izviri bi bila tudi tema pogovornih večerov v Kurnikovi hiši.

Zbirali bi tudi informacije o pomenu vodnih virov od nekdaj do danes, nagovorili bi ljudi, da o vodi napišejo pesem ali zgodbo. Vse to bo pa že gradivo za naslednje Besedarije.

Predsednica kulturne komisije                                                    Irma Lipovec